Onze visie

Voorbereiden op het ouderschap: wat weten we uit de wetenschap?

Tijdens de zwangerschap komt er veel op aanstaande ouders af. Om hen te begeleiden in deze bijzondere maar soms ook overweldigende periode bestaan er verschillende cursussen die met name gericht zijn op een gezonde zwangerschap, de bevalling en borstvoeding. Waar echter minder aandacht voor is, is de voorbereiding van aanstaande ouders op het ouderschap en het contact met de baby in de eerste periode.

Als het gaat om ouderschap, één van de meest ingrijpende veranderingen in het leven, dan lijkt een voorbereiding hierop eerder uitzondering dan regel. Onderzoek laat echter zien dat aanstaande ouders voorbereiding op het ouderschap net zo belangrijk vinden als voorbereiding op de bevalling (NJi, 2014). Bovendien weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat als ouders beter (emotioneel) zijn voorbereid op het gezamenlijke ouderschap, hier meer realistische verwachtingen van hebben en zich meer bewust zijn van de signalen die een baby afgeeft in de eerste periode, dit zowel het welzijn van ouders als van de baby ten goede komt. Ouders die beter zijn voorbereid op het ouderschap hebben bijvoorbeeld minder last van sombere of angstige gevoelens en voelen zich zekerder in hun rol als ouder. Daarnaast zijn ze sensitiever in het contact met hun baby en beter in staat hun baby positief te stimuleren.

Tenslotte heeft een betere voorbereiding gunstige effecten op de partnerrelatie. De geboorte van een kind betekent een ingrijpende verandering in de partnerrelatie en veel jonge ouders zijn minder tevreden over hun relatie na de komst van de eerste baby (Anthonijsz et al., 2010). Er wordt zelfs gesteld dat 1 op de 3 echtscheidingen zijn wortels zou hebben in de eerste jaren na de komst van kinderen. Het is belangrijk dat jonge ouders zich bewust zijn van de kwetsbare periode waarin hun relatie zich verkeert. Als ze hierover met elkaar kunnen praten, zijn partners beter in staat om elkaar te ondersteunen en komt dit hun relatie met elkaar en met de baby ten goede.

Alhoewel er in Nederland steeds meer initiatieven ontplooid worden om aanstaande ouders voor te bereiden op het ouderschap, blijven we in vergelijking met andere landen, zoals Noorwegen en Zweden, nog ver achter. In die landen hoort het standaard bij de geboortezorg en wordt dit gedragen en gefinancierd door de overheid. Wij zouden graag zien dat deze visie ook in Nederland gedragen en financieel ondersteund wordt.